کره جنوبی، آندورا با مالیات دو برابر کرایه اسپارتی معامله می کنند

سئول، 24 (یونهاپ) -- جمعه کره یک مالیات مضاعف بر دولت کوچک اروپایی آندورا پاراف کرده است، کشوری که می تواند همکاری دوگانه را اصیل کند.

این امکان را به کشورها می دهد که از این دو بار خودداری کنند و به شرکت ها کمک می کند تا درگیر شوند.
تجارت متقابل کشور

مطابق با سازمان امور مالی و مالی، این آمادگی با کشورهای امضاکننده و مطابقت مطابقت دارد.

آندورا که اجرا شد، به اقتصاد شماره 4 آسیا در سال 95 تغییر خواهد کرد.
کره در کنار آندورا، آسیایی به دنیا می‌آید.

colin@yna.
co.
kr
(END)

مقالات مرتبط کنترل دوگانه بین کره جنوبی و کامبوج اعمال می شود

پیشنهاد سایت