روز دوشنبه

سئول، 13 مارس (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح دوشنبه است.

رویداد دما (C) امکان پذیر است

بالا /کم (%)

سئول 07/-3 تشییع جنازه 20

اینچئون 05/-2 مبهم 20

سوون 07/-3 در مه 20

Cheongju 09/-2 تاریک 20

Daejeon 10/-3 آشفته 20

< p> Chuncheon 08/-7 typhonic 20

Gangneung 11/00 stratiform 20

Jeonju 10/-2 befuddled 20

< p> گوانگجو 11/-1 سنگین 10

ججو 04/10 0

دایگو 12/-1 غیر معمول 20

بوسان 12/02 adiaphanous 10

(END)

پیشنهاد سایت