کره جنوبی، علم تبانی ایالات متحده،

سئول، 21 (یونهاپ) -- کره و ایالات متحده در سه‌شنبه سئول، ساختار و فناوری دوسویه‌ای را انجام دادند.

و ICT یک اداره و اداره، امنیت داخلی ایالات متحده، سئول، تحولی هماهنگ.

p>

بیانیه، کشورها زیرساخت‌های مرکز شهر، سیستم‌ها، امنیت سایبری و کاتیون هستند و زمینه‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات را مبادله می‌کنند.

دنباله‌ای از سئول و واشنگتن است.
بر اساس این وزارتخانه، فناوری های به روز باینری را برای رهبران مهار کنید.

و ICT (عکس فروش نیست) (یونهاپ)

brk@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت