شخصیت حمایت کننده یو آه در بازدید جمعه مشتق

سئول، 20 ساله (یونهاپ) -- مرد توخالی یو آه این در آینده از این اتهامات استفاده می شود، مقامات دوشنبه.

این بازیگر، که چهار ماده ممنوعه -- پروپوفول، ماری جوانا، دکستروآمفتامین سولفات و کتامین -- یک آزمایش پزشکی قانونی، جمعه با چه حالتی یک مجرم در آژانس متروپولیتن سئول، گفت.

این کار از عقب شروع شد و خریدهای یو پروپوفول برای اهداف غیرپزشکی سال 2021 بوده است.

بازیگر یو آه این (یونهاپ)

ycm@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت